Công văn 13613/VPCP-CN

Công văn 13613/VPCP-CN năm 2017 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư-PPP, loại hợp đồng BLT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13613/VPCP-CN 2017 đầu tư dự án cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13613/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư-PPP, loại hợp đồng BLT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11122/BGTVT- ĐTCT ngày 02 tháng 10 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn s 2532/BXD-HĐXD ngày 26 tháng 10 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9265/BKHĐT-QLĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017), Tài chính (Công văn số 15749/BTC-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2017) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Công văn số 12470/UBND-THKH ngày 13 tháng 10 năm 2017) về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư-PPP, loại hợp đồng BLT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, trong đó lưu ý thống nhất về nguồn vốn để thực hiện Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); đồng thời, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, V.I, TH, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2b).Hin

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13613/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13613/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13613/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 13613/VPCP-CN 2017 đầu tư dự án cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13613/VPCP-CN 2017 đầu tư dự án cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13613/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13613/VPCP-CN 2017 đầu tư dự án cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13613/VPCP-CN 2017 đầu tư dự án cải tạo nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn

              • 22/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực