Công văn 1363/GSQL-TH

Công văn 1363/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1363/GSQL-TH vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1363/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
(đ/c: Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 606/2015/TMV ngày 19/10/2015 vướng mắc về C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Công văn số 3225/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2015 gửi Công ty đã có hướng dẫn cụ thể về xử lý các C/O cấp lỗi, trong đó cơ quan hải quan chấp nhận C/O cấp mới cấp thay thế cho C/O có lỗi. Đ nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3225/TCHQ-GSQL để thực hiện.

- Về việc yêu cầu thời hạn chỉnh sửa hoặc cấp C/O mới thay thế C/O ban đầu: Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 13 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010, cơ quan hải quan căn cứ vào việc sửa chữa hay cấp C/O mới của cơ quan có thẩm quyền để xem xét việc chấp nhận lại C/O đó. Tại thời điểm Công ty nộp C/O liên quan được cấp hợp lệ, cơ quan hải quan sẽ kim tra và xem xét chấp nhận lại C/O đó. Do vậy, Công ty cn liên hệ với cơ quan cp C/O liên quan để được xử lý các C/O có lỗi và nộp lại cho cơ quan hải quan khi nhận được C/O sửa lỗi hay C/O cấp mới để được kiểm tra.

- Về cách thức sửa nội dung trên C/O gốc: Hình thức C/O và cách khai báo trên C/O được quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT Đối với trường hợp C/O được cấp có hóa đơn thương mại do bến thứ ba phát hành, C/O phải được đánh dấu vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn trên ô số 7 của C/O.

Cc Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được đơn vị biết./.

(Gửi kèm công văn số 3225/TCHQ-GSQL và số 887/TCHQ-GSQL)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;

- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1363/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1363/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1363/GSQL-TH vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1363/GSQL-TH vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1363/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1363/GSQL-TH vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1363/GSQL-TH vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 2015

           • 02/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực