Công văn 1364/BTP-VP

Công văn 1364/BTP-VP rút kinh nghiệm và chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1364/BTP-VP rút kinh nghiệm chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1364/BTP-VP
V/v rút kinh nghiệm và chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng đã ký các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó thành lập Văn phòng, Phòng Tổng hợp - Hành chính hoặc tương đương nhằm nâng cao chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tính đến cuối năm 2009, các đơn vị thuộc Bộ đã cơ bản kiện toàn tổ chức, cán bộ của bộ phận tổng hợp.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 4/2010, chế độ thông tin, báo cáo trong cơ quan Bộ cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chưa có sự chuyển biến về chất lượng; tiến độ giải quyết công việc vẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng văn bản, đề án. Trong tháng 4/2010, Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản nhắc nhở các đơn vị báo cáo về việc đánh giá công chức năm 2009; Thanh tra Bộ đã có Công văn số 123/BTP-TTR ngày 27/4/2010 báo cáo Bộ trưởng về việc các đơn vị thường xuyên không gửi báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (16/25 đơn vị); Văn phòng đã nhận được báo cáo kết quả công tác tháng 4/2010 của 20/25 đơn vị thuộc Bộ (trong đó có 07 báo cáo gửi đúng hạn và phục vụ cho Báo cáo công tác gửi Chính phủ).

Tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ ngày 07/5/2010, Bộ trưởng phê bình những đơn vị thuộc Bộ không bảo đảm hoàn thành tiến độ báo cáo theo yêu cầu (có Danh sách kèm theo).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị họp rút kinh nghiệm toàn đơn vị trong tháng 5/2010, chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cao một bước chất lượng, tiến độ thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; bảo đảm hoàn thành tốt hơn nữa công tác thông tin, báo cáo của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT (để đăng tải lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO CÔNG TÁC
(kèm theo Công văn số 1364/BTP-VP ngày 14/5/2010 của Bộ Tư pháp)

1. Báo cáo tình hình kê khai tài sản, thu nhập; đánh giá công chức và bổ sung lý lịch cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Bộ năm 2009 (theo Công văn ngày 29/4/2010 của Vụ Tổ chức cán bộ)

1.1. Về kê khai tài sản, thu nhập (thời hạn báo cáo chậm nhất vào ngày 31/12/2009) - 04 đơn vị:

1- Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh;

2- Trường Đại học Luật Hà Nội;

3- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

4- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

1.2. Về công tác đánh giá công chức và bổ sung lý lịch cán bộ, công chức (thời hạn báo cáo trước ngày 05/12/2009) - 14 đơn vị:

1- Học viện Tư pháp;

2- Vụ Hành chính tư pháp;

3- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

4- Vụ Bổ trợ tư pháp;

5- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

6- Văn phòng Bộ;

7- Tổng cục Thi hành án dân sự;

8- Cục Trợ giúp pháp lý;

9- Cục Con nuôi;

10- Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh;

11- Viện Khoa học pháp lý;

12- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

13- Báo Pháp luật Việt Nam;

14- Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2010 theo Công văn số 123/BTP-TTR ngày 27/4/2010 (thời hạn báo cáo trước ngày 15 hàng tháng) - 16 đơn vị:

1- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

2- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

3- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

4- Vụ Pháp luật quốc tế;

5- Vụ Hành chính tư pháp;

6- Vụ Bổ trợ tư pháp;

7- Vụ Hợp tác quốc tế;

8- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

9- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

10- Cục Công nghệ thông tin;

11- Viện Khoa học pháp lý;

12- Học viện Tư pháp;

13- Trường Đại học Luật Hà Nội;

14- Báo Pháp luật Việt Nam;

15- Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh;

16- Tổng cục Thi hành án dân sự.

3. Báo cáo công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2010 (thời hạn báo cáo trước ngày 25 hàng tháng) - 05 đơn vị:

1- Báo Pháp luật Việt Nam;

2- Tổng cục Thi hành án dân sự;

3- Trường Đại học Luật Hà Nội;

4- Vụ Bổ trợ tư pháp;

5- Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1364/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1364/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1364/BTP-VP

Lược đồ Công văn 1364/BTP-VP rút kinh nghiệm chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1364/BTP-VP rút kinh nghiệm chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1364/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1364/BTP-VP rút kinh nghiệm chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1364/BTP-VP rút kinh nghiệm chấn chỉnh chế độ thông tin, báo cáo

             • 14/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực