Công văn 1365/TCT-DNK

Công văn số 1365/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về vướng mắc trong quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải

Nội dung toàn văn Công văn 1365/TCT-DNK vướng mắc trong quản lý thu thuế hoạt động vận tải


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1365/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với Hợp tác xã vận tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 344 CT/THDT ngày 15/2/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về vướng mắc trong quản lý thu thuế đối với hoạt động vận tải. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu trừ thuế GTGT.

Cục thuế tỉnh Bình Định cần kiểm tra cụ thể từng trường hợp cụ thể để xác định phương tiện vận tải đầu tư của Hợp tác xã nếu xác định: phương tiện vận tải đó đảm bảo các điều kiện là phương tiện được sử dụng vào sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp chứng minh thuộc sở hữu của Hợp tác xã; phương tiện đó được Hợp tác xã theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành thì những phương tiện vận tải của Hợp tác xã được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Hợp tác xã mua sắm phương tiện vận tải theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Định: vốn góp không ghi tăng vốn điều lệ của hợp tác xã; Các chi phí phát sinh sau khi phương tiện đầu tư do xã viên chịu và không được phản ánh trong sổ sách kế toán của Hợp tác xã. Căn cứ quy định của Luật Hợp tác xã, căn cứ theo quyết định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì những phương tiện vận tải đó không được xác định là tài sản của hợp tác xã thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Điểm 1.1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai.

Và theo nguyên tắc kế toán được quy định tại Luật kế toán được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003 thì đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Cục thuế xem xét giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1365/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1365/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực14/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1365/TCT-DNK vướng mắc trong quản lý thu thuế hoạt động vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1365/TCT-DNK vướng mắc trong quản lý thu thuế hoạt động vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1365/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành14/04/2006
        Ngày hiệu lực14/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1365/TCT-DNK vướng mắc trong quản lý thu thuế hoạt động vận tải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1365/TCT-DNK vướng mắc trong quản lý thu thuế hoạt động vận tải

           • 14/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực