Công văn 1367/TCT-CS

Công văn 1367/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp và nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1367/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng Dịch vụ kiểm tra chất lượng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1367/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 783/CT-KTr2 ngày 2/3/2009 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp và nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 2.16 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với:

“Dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể sau đây:

- Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực nghiệm để nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới”.

Tại điểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 10% áp dụng đối với: “Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại mục II, Phần A và mục II, phần B Thông tư này”.

Tại điểm 2.16 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với: “Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi và các giải pháp thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới, các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04/4/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ: các dịch vụ về thông tin, ứng dụng, tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn”.

Tại điểm 3.28 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với: “Hàng hóa, dịch vụ không được nêu tại mục II phần A; điểm 1, 2 mục II phần B Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ kiểm tra phân tích nguyên liệu sản xuất thuốc nổ phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Dịch vụ kiểm tra chất lượng vật liệu nổ công nghiệp, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ kiểm tra phân tích nguyên liệu sản xuất thuốc nổ không phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, không tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế -  Bộ TC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1367/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1367/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2010
Ngày hiệu lực22/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1367/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng Dịch vụ kiểm tra chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1367/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng Dịch vụ kiểm tra chất lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1367/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành22/04/2010
        Ngày hiệu lực22/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1367/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng Dịch vụ kiểm tra chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1367/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng Dịch vụ kiểm tra chất lượng

           • 22/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực