Công văn 1367/TCT-DNL

Công văn 1367/TCT-DNL năm 2017 áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2016 đối với lĩnh vực khai thác, chế biến tiêu thụ than, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1367/TCT-DNL thuế suất thu nhập doanh nghiệp khai thác chế biến tiêu thụ than khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/TCT-DNL
V/v: thuế sut thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 426/TKV-KT ngày 06/02/2017 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN từ năm 2016 đối với lĩnh vực khai thác, chế biến tiêu thụ than, khoáng sản, về vấn đề này Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 6, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi v thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này.

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.”

Khoản 1, Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN quy định:

“1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% và thuế suất từ 32% đến 50% quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này.

K tngày 01 tháng 01 năm 2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại Khoản này áp dụng thuế suất 20%.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò; khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.”

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2016 các hoạt động của TKV đang áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20% như: hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ than, khoáng sản (trừ khoáng sản là tài nguyên quý hiếm bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm); hoạt động sản xuất kinh doanh khác như sản xuất điện, vật liệu nổ, cơ khí, xây dựng, thương mại và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác trước ngày 01/01/2016 thuộc diện áp dụng thuế suất 22%.

Trường hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và đáp ứng điều kiện ưu đãi thì được áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để TKV biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CST
, PC (BTC), Cục TCDN;
- Vụ:
CS, PC, KK&KTT;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1367/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1367/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực12/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1367/TCT-DNL thuế suất thu nhập doanh nghiệp khai thác chế biến tiêu thụ than khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1367/TCT-DNL thuế suất thu nhập doanh nghiệp khai thác chế biến tiêu thụ than khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1367/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành12/04/2017
        Ngày hiệu lực12/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1367/TCT-DNL thuế suất thu nhập doanh nghiệp khai thác chế biến tiêu thụ than khoáng sản

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1367/TCT-DNL thuế suất thu nhập doanh nghiệp khai thác chế biến tiêu thụ than khoáng sản

          • 12/04/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/04/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực