Công văn 1368/VPCP-DMDN

Công văn 1368/VPCP-DMDN năm 2021 về kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1368/VPCP-DMDN 2021 kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1368/VPCP-DMDN
V/v kết quả giám sát tài chính DN 6 tháng đầu năm 2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 595/BTC-TCDN ngày 19 tháng 01 năm 2021 về Báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Chịu trách nhiệm và tăng cường công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp được giao quản lý; xử lý vi phạm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP theo quy định pháp luật.

b) Tăng cường giám sát tài chính các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn hoặc mất an toàn về tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính:

a) Tng hp đầy đủ báo cáo của các đơn vị nêu trên trong báo cáo kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

b) Khn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9639/VPCP-ĐMDN ngày 18 tháng 11 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu : VT, ĐMDN (3) Minh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1368/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1368/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2021
Ngày hiệu lực04/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(06/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1368/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 1368/VPCP-DMDN 2021 kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1368/VPCP-DMDN 2021 kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1368/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành04/03/2021
        Ngày hiệu lực04/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (06/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1368/VPCP-DMDN 2021 kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1368/VPCP-DMDN 2021 kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

              • 04/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực