Công văn 13689/VPCP-QHQT

Công văn 13689/VPCP-QHQT năm 2017 về phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 phân bổ viện trợ Chính phủ Cô-oét cho vùng bão lụt Miền Trung


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13689/VPCP-QHQT
V/v phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 10206/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 12 năm 2017), Tài chính (tại văn bản số 16056/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2017) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 9911/BNN-PCTT ngày 29 tháng 11 năm 2017) về việc phân bổ nguồn viện trợ của Chính phủ Cô-oét dành cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh 125.000 USD và cho tỉnh Quảng Bình 100.000 USD từ nguồn viện trợ 225.000 USD của Chính phủ Cô-oét dành cho địa phương bị ảnh hưởng bão lụt tại khu vực miền Trung.

2. Bộ Tài chính cung cấp số tài khoản cho phía Cô-oét để tiếp nhận khoản viện trợ trên vào ngân sách nhà nước để bổ sung có mục tiêu cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục tiếp nhận khoản viện trợ theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, NG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3), NL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13689/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13689/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13689/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 phân bổ viện trợ Chính phủ Cô-oét cho vùng bão lụt Miền Trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 phân bổ viện trợ Chính phủ Cô-oét cho vùng bão lụt Miền Trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13689/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 phân bổ viện trợ Chính phủ Cô-oét cho vùng bão lụt Miền Trung

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 phân bổ viện trợ Chính phủ Cô-oét cho vùng bão lụt Miền Trung

             • 25/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực