Công văn 13693/BTC-TCT

Công văn số 13693/BTC-TCT về chính sách đất đai đối với đất làm kho xăng dầu do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13693/BTC-TCT chính sách đất đai đất làm kho xăng dầu


BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 13693/BTC-TCT
V/v chính sách đất đai đối với đất làm kho xăng dầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 890/XD ngày 02/7/2007 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam về việc nộp tiền thuê và thuế đất đối với khu hàng dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về tiền thuê đất:

Tại Điều 3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 quy định đối tượng không thu tiền thuế đất không có quy định không thu tiền thuê đất đối với diện tích đất làm kho dự trữ xăng dầu.

Do đó, Bộ Tài chính không có căn cứ giải quyết đề nghị của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nêu tại công văn số 890/XD nêu trên. Đề nghị Tổng Công ty Xăng dầu chỉ đạo các công ty Xăng dầu thực hiện nộp tiền thuê đất theo đúng quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

2. Về thuế nhà đất

Tại Điều 3 Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất: “Cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài thuê đất thì không phải nộp thuế đất. Chủ thể cho thuê đất phải nộp thuế đất theo quy định cúa Pháp lênh về thuế nhà, đất”/

Như vậy, Công ty Xăng dầu là đối tượng được nhà nước cho thuê đất, đã nộp tiền thuê đất thì không phải nộp thuế nhà đất cho toàn bộ diện tích đất sử dụng theo Quyết định cho thuê đất (hoặc Hợp đồng thuê đất), bao gồm cả diện tích dùng làm kho dự trữ xăng dầu

3. Về đề nghị Bộ Tài chính và Bộ kế hoạch đầu tư trả thêm chi phí trong cầu thành định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia:

Việc bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) mà trực tiếp là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec) quản lý, chi phí bảo quản của từng đơn vị đã được tính theo định mức của nhà nước hàng năm.

Vì vậy, Bộ Tài chính không thể giải quyết đề nghị trả thêm chi phí về tiền thuê đất trong cấu thành mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, các đơn vị phải tính vào chi phí kinh doanh của đơn vị; Trường hợp Khoản chi phí này (tiền thuê đất đối với diện tích kho chứa xăng dầu dự trữ quốc gia) ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của đơn vị, Bộ Tài chính đề nghị Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam báo cáo Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết theo quy định tại Khoản 8 Điều 14, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Cục QLCS, DTQG;
- Vụ PC;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCT {VT, CS (3b)}.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13693/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13693/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13693/BTC-TCT chính sách đất đai đất làm kho xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13693/BTC-TCT chính sách đất đai đất làm kho xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13693/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13693/BTC-TCT chính sách đất đai đất làm kho xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13693/BTC-TCT chính sách đất đai đất làm kho xăng dầu

           • 11/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực