Công văn 137/BNV-ĐT

Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Bộ Nội vụ


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 137/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW các đoàn thể;
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW các đoàn thể;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

Bộ Nội vụ hướng dẫn sử dụng Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính như sau:

1. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

2. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương không tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) thì sử dụng Tài liệu này để biên soạn bài giảng và giảng dạy cho công chức của bộ, ngành, địa phương mình.

3. Trường hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính thì có thể sử dụng Tài liệu này để tham khảo. Tài liệu được biên soạn cần bảo đảm thời lượng, chương trình đã được quy định tại Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc biên soạn, thẩm định tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c); Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC;
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Thuộc tính Công văn 137/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu137/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2013
Ngày hiệu lực13/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước

Lược đồ Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Bộ Nội vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu137/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýChu Văn Thành
        Ngày ban hành13/01/2013
        Ngày hiệu lực13/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Bộ Nội vụ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Bộ Nội vụ

            • 13/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực