Hướng dẫn 137/SXD-KTXD

Hướng dẫn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 137/SXD-KTXD

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2010/NĐ-CP NGÀY 29/10/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động,
Sở Xây dựng Hải Phòng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ như sau:

I. Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Các tổ chức, cá nhân căn cứ các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP để làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

II. Mức lương tối thiểu vùng được quy định áp dụng từ ngày 01/01/2011, đối với các địa bàn thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

1. Vùng II: Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo: 1.200.000 đồng/tháng.

2. Vùng III: các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng: 1.050.000 đồng/tháng.

III. Dự toán chi phí xây dựng lập theo các Tập đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo các Quyết định: số 2537/QĐ-UBND; số 2538/QĐ-UBND; số 2539/QĐ-UBND; số 2541/QĐ-UBND; số 2542/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND thành phố Hải Phòng (Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng; Phần lắp đặt; Phần khảo sát; Phần Sửa chữa; Phần xây dựng) được tính với mức lương tối thiểu 690.000 đ/tháng. So với mức lương tối thiểu vùng mới thì hệ số điều chỉnh được xác định như sau:

1. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số K:

- Vùng II: K = 1.200.000/690.000 = 1,739   

- Vùng III: K = 1.050.000/690.000 = 1,522

Đối với các dự toán đã được lập với mức lương tối thiểu 740.000 đ/tháng, nếu điều chỉnh theo mức lương tối thiểu mới cũng áp dụng theo nguyên tắc như trên.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được tính theo một trong những phương pháp sau:

a. Phương pháp 1: Xác định giá ca máy mới theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh chia cho giá ca máy đã lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do UBND thành phố Hải Phòng quyết định ban hành.

Việc xác định giá ca máy trên cơ sở Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình – ban hành kèm theo quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND thành phố Hải Phòng như sau: đối với từng đơn giá tương ứng với bảng giá ca máy nêu trên, căn cứ theo phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng hướng dẫn, mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng mới tại thời điểm điều chỉnh để xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng mới; chi phí tiền lương thợ điều khiển máy mới. Sau đó tính bù trừ để xác định đơn giá ca máy mới.

b. Phương pháp 2: Xác định hệ số điều chỉnh trên cơ sở hệ số tăng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (mới) so với thời điểm gốc (cũ) và tỷ trọng chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng bằng phương pháp bình quân gia quyền theo nhóm máy trong giá ca máy.

Đối với phương pháp này, từng dự toán công trình cụ thể, tương ứng với từng nhóm máy trong giá ca máy sẽ xác định được hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công cho dự toán công trình đó.

Khi UBND thành phố ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình thay thế Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (ban hành kèm theo quyết định số 2540/QĐ-UBND) thì thực hiện theo hướng dẫn sử dụng mới.

3. Các Tập đơn giá khác được lập trên cơ sở các định mức do Bộ Xây dựng ban hành, nếu phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh chi phí nhân công và máy nêu trên, các Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tính toán hệ số điều chỉnh trong dự toán công trình phục vụ việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

4. Khi Nhà nước có các quy định khác với các căn cứ được nêu trong hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định mới.

Các nội dung khác căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng Hải Phòng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.  

 

 

Nơi nhận:
- VP UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo);
- Sở Tài chính HP;
- Đ/c GĐ SXD (B/cáo);
- Sở KH và ĐT;
- Kho bạc thành phố HP;
- Thanh tra nhà nước HP;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/SXD-KTXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu137/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2010
Ngày hiệu lực29/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu137/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýVũ Duy
        Ngày ban hành29/12/2010
        Ngày hiệu lực29/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 29/12/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực