Công văn 137/YDCT-QLD

Công văn 137/YDCT-QLD năm 2020 hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT về gói thầu mua vị thuốc cổ truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 137/YDCT-QLD 2020 thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT gói thầu mua vị thuốc cổ truyền


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/YDCT-QLD
V/v hưng dn thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BYT về gói thầu mua vị thuốc CT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) nhận được một số ý kiến của Sở Y tế; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Trung ương về việc phân nhóm kỹ thuật và xây dựng giá kế hoạch đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

1. Đối với việc phân chia nhóm theo tiêu chí kỹ thuật gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền: đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

2. Đối với việc xây dựng Hồ sơ mời thầu:

Hiện nay, Cục Quản lý YDCT đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BYT cho phù hợp với các quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT .

Vì vậy, trong thời gian chờ Thông tư thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BYT ký ban hành, Cục Quản lý YDCT đề nghị các đơn vị tiếp tục căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BYT để xây dựng mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

3. Về giá kế hoạch vị thuốc cổ truyền:

Bảng “Tổng hợp giá trúng thầu vị thuốc cổ truyền tại một s Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cập nhật đến tháng 9/2019)” được đăng tải trên cng thông tin điện tử của Cục Quản lý YDCT là giá trúng thầu của các vị thuốc c truyền được chế biến bởi cơ sở có đủ điều kiện chế biến được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý YDCT (tiêu chí kỹ thuật thuộc nhóm 1 căn cứ theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT). Các đơn vị có thể tham khảo giá trúng thầu đã đăng tải nêu trên để xây dựng giá kế hoạch của Nhóm 3 gói thầu vị thuốc c truyền theo quy định của Khoản 3, Điều 10, Thông tư 15/2019/TT-BYT.

Mặt khác, căn cứ vào kết quả đấu thầu theo phân nhóm của gói thầu vị thuốc cổ truyền năm trước mà các đơn vị đã xác định phân nhóm theo tiêu chí kỹ thuật đ xây dựng giá kế hoạch mua thuốc.

Trường hợp các dược liệu, vị thuốc cổ truyền chưa có giá trúng thầu được công b hoặc giá tại thời điểm lập kế hoạch cao hơn giá trúng thu được Cục Quản lý YDCT công bố trong vòng 12 tháng trước đó, đề nghị các đơn vị căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 14, Thông tư số 15/2019/TT-BYT để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch vị thuốc cổ truyền.

4. Đối với nội dung về “Dạng sơ chế hoặc phương pháp chế biến” tại bảng “Tổng hợp g trúng thầu vị thuốc cổ truyền tại một s Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh (tính đến tháng 9/2019) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý YDCT:

Cục Quản lý YDCT đề nghị các đơn vị căn cứ Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền và Thông tư số 43/2017/TT-BYT quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc ctruyền để làm căn cứ phân loại về dạng sơ chế hoặc phương pháp chế biến đối với các vị thuốc cổ truyền.

5. Cục Quản lý YDCT đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả trúng thầu và kết quả thực hiện gói thầu theo đúng quy định bằng văn bản, file báo cáo về Cục Quản lý YDCT và qua địa chỉ email:quanlyduocl[email protected] để thuận tiện trong việc tng hợp, cập nhật, b sung các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu của Cục Qun lý YDCT.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý YDCT gửi các đơn vị để thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trư
ơng Quốc Cường (để b/cáo);
- TT Nguyễn Trường S
ơn (để b/cáo);
- Q. Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT; QLD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 137/YDCT-QLD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu137/YDCT-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2020
Ngày hiệu lực09/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 137/YDCT-QLD

Lược đồ Công văn 137/YDCT-QLD 2020 thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT gói thầu mua vị thuốc cổ truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 137/YDCT-QLD 2020 thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT gói thầu mua vị thuốc cổ truyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu137/YDCT-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý Y, Dược cổ truyền
        Người ký***
        Ngày ban hành09/03/2020
        Ngày hiệu lực09/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 137/YDCT-QLD 2020 thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT gói thầu mua vị thuốc cổ truyền

              Lịch sử hiệu lực Công văn 137/YDCT-QLD 2020 thực hiện Thông tư 15/2019/TT-BYT gói thầu mua vị thuốc cổ truyền

              • 09/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực