Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (gọi tắt là tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy) trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong hai năm qua với một số điều chỉnh đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả để có thể được áp dụng trong nhiều năm tới.

Theo kế hoạch, Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2017 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh); mỗi tỉnh có một cụm thi do sở GDĐT địa phương chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ do Bộ GDĐT điều động. Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường ĐH, CĐ thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy đến ngày 31/12/2017.

Để việc tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm nay đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, Hiệu trưởng các trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ; tập trung chỉ đạo triển khai các công việc sau đây:

1. Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT cho tất cả các thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và tuyển sinh năm 2017.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm tổ chức kỳ thi nghiêm túc và kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

3. Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt thi và tuyển sinh.

a) Đối với các sở GDĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng):

- Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) có các giải pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ được Bộ điều động về địa phương tham gia tổ chức thi tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh hệ chính quy;

- Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên tham gia;

- Chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ do Bộ điều động về địa phương tham gia tổ chức thi triển khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

b) Đối với các đại học, học viện; trường ĐH và các trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên:

Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia tổ chức thi và kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh và phù hợp với nhiệm vụ được phân công;

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 của Bộ GDĐT;

- Bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT; chủ động hợp tác với sở GDĐT địa phương trong mọi hoạt động liên quan.

Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường ĐH, Hiệu trưởng các trường CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);

- Bộ trưởng
(để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để p/h);
- Các Báo, Đài (để p/h tuyên truyền);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1370/BGDĐT-KTKĐCLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1370/BGDĐT-KTKĐCLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng 2017

            • 05/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực