Công văn 13713/BTC-QLCS

Công văn 13713/BTC-QLCS năm 2017 về thực hiện Thông báo 440/TB-VPCP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13713/BTC-QLCS 2017 Thông báo 440/TB-VPCP tình hình thực hiện 09/2007/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13713/BTC-QLCS
V/v thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm d khoản 2 mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg: “d) Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức thẩm tra đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước tại điểm b khoản 2 nêu trên theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Lập danh sách các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đang xử lý bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ theo Phụ lục đính kèm, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 20/10/2017.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ liên quan xử lý bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cung cấp và phối hợp Tổ công tác thẩm tra để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Bộ, ngành, Tỉnh (Thành phố):

TỔNG HỢP NHÀ ĐẤT ĐANG XỬ LÝ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỂM B, KHOẢN 2 MỤC IV THÔNG BÁO SỐ 440/TB-VPCP

Stt

Địa chỉ nhà, đất bán, chuyển mục đích/ Đơn vị quản lý, sử dụng

Diện tích đất (m2)

Diện tích nhà (m2)

Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất (Số, ngày, tháng)

Kết quả thực hiện bán, chuyển mục đích

Số tiền đã nộp

Ghi chú

Văn bản chấp thuận bán chỉ định, Văn bản trúng đấu giá hoặc Văn bản phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất

Số tiền bán chỉ định, số tiền trúng đấu giá hoặc số tiền chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp

Thời gian nộp tiền (ngày, tháng, năm)

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

Trong trường hợp bán đấu giá ghi giá khởi điểm tại cột ghi chú

I

Nhóm nhà đất bán đấu giá mà người mua đã hoàn tất việc nộp tiền mua nhà, đất trước ngày 7/3/2017

 

 

 

 

 

1

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhóm nhà đất bán đấu giá mà người mua đã và đang thanh toán tiền mua nhà, đất sau ngày 7/3/2017

 

 

 

 

 

1

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở nhà, đất tại....

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

 

1

Cơ sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ Sở nhà, đất tại....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13713/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13713/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13713/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 13713/BTC-QLCS 2017 Thông báo 440/TB-VPCP tình hình thực hiện 09/2007/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13713/BTC-QLCS 2017 Thông báo 440/TB-VPCP tình hình thực hiện 09/2007/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13713/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13713/BTC-QLCS 2017 Thông báo 440/TB-VPCP tình hình thực hiện 09/2007/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13713/BTC-QLCS 2017 Thông báo 440/TB-VPCP tình hình thực hiện 09/2007/QĐ-TTg

             • 12/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực