Công văn 13716/CT-TTHT

Công văn 13716/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng trường hợp dự án thay đổi chủ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13716/CT-TTHT 2019 xuất hóa đơn giá trị gia tăng dự án đổi chủ đầu tư Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13716/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn GTGT trường hợp dự án thay đổi chủ đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
(Đ/c: Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - MST: 0100106183)

Trả lời công văn số 0115/VCC đề ngày 25/01/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty VCC”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). ...”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng....”

- Căn cứ hồ sơ do đơn vị cung cấp kèm theo công văn hỏi:

+ Hợp đồng tư vấn số 190/2017/HĐTV ngày 30/6/2017 về việc Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 cho giai đoạn 1 (47,03 ha); Thiết kế sơ bộ san nền cho 143,7 ha; Điều chỉnh quy hoạch tổng thể 143,7 ha trên cơ sở quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 (47,03 ha) dự án: Khu trung chuyển hàng hóa thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC (gọi tắt là “Công ty HJC”) và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

+ Phụ lục số 3 (ký ngày 11/10/2017) của Hợp đồng tư vấn số 190/2017/HĐTV ngày 30/6/2017 ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC; Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn (gọi tắt là “Công ty LST”) và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty VCC ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty HJC là đại diện các nhà đầu tư, Công ty VCC đã nhận được số tiền 550.000.000 đồng thanh toán một phần giá trị hợp đồng và đã lập hóa đơn cho Công ty HJC là đúng quy định. Theo thỏa thuận giữa các bên liên quan, Công ty LST là chủ đầu tư mới, kế thừa toàn bộ quyền lợi, trách nhiệm của Công ty HJC tại dự án; Công ty VCC tiếp tục thực hiện hợp đồng đối với Công ty LST thì:

- Công ty HJC có trách nhiệm lập hóa đơn cho Công ty LST khi chuyển giao dự án theo quy định đối với giá trị dự án được xác định đến thời điểm chuyển giao.

- Khi kết thúc hợp đồng tư vấn, Công ty VCC lập hóa đơn cho Công ty LST đối với phần giá trị còn lại của hợp đồng (đã trừ đi số tiền 550.000.000 đồng nêu trên).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g Kiểm tra thuế số 6;
- Phòn
g Pháp chế;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13716/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13716/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực29/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13716/CT-TTHT 2019 xuất hóa đơn giá trị gia tăng dự án đổi chủ đầu tư Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13716/CT-TTHT 2019 xuất hóa đơn giá trị gia tăng dự án đổi chủ đầu tư Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13716/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực29/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13716/CT-TTHT 2019 xuất hóa đơn giá trị gia tăng dự án đổi chủ đầu tư Cục Thuế Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13716/CT-TTHT 2019 xuất hóa đơn giá trị gia tăng dự án đổi chủ đầu tư Cục Thuế Hà Nội

           • 29/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực