Công văn 1372/GSQL-GQ1

Công văn 1372/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật đã điều chế để phát triển các vi sinh vật, sản phẩm đã tiệt trùng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1372/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật sản phẩm đã tiệt trùng 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị khoa học và y tế BMN.
(Lô 32, Liền kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời công văn số 261015/BMN ngày 26/10/2015 của Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cy vi sinh vật đã điu chế đ phát triển các vi sinh vật, sản phẩm đã tiệt trùng (tên tiếng Anh là “Skim milk powder”), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục nhập khẩu: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu;

2. Về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 187/2013/NĐ-CP mua bán hàng hóa quốc tế">04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên và các văn bản quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan.

Tại văn bản số 261015/BMN dẫn trên, Công ty chỉ nêu tên mặt hàng dự kiến nhập khẩu, chưa mô tả đầy đủ thành phần, cấu tạo, đặc điểm của sản phẩm và mã số HS hàng hóa nên Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định chính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu. Đ nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Y tế để làm rõ về chính sách quản lý chuyên ngành đi với mặt hàng nhập khẩu của Công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1372/GSQL-GQ1

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1372/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/11/2015
Ngày hiệu lực 04/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1372/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật sản phẩm đã tiệt trùng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1372/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật sản phẩm đã tiệt trùng 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1372/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Ngô Minh Hải
Ngày ban hành 04/11/2015
Ngày hiệu lực 04/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1372/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật sản phẩm đã tiệt trùng 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 1372/GSQL-GQ1 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật sản phẩm đã tiệt trùng 2015

  • 04/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực