Công văn 13729/BTC-PC

Công văn 13729/BTC-PC năm 2017 về thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Công văn 13729/BTC-PC 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13729/BTC-PC
V/v Thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra các văn bản có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Để thực hiện nhiệm vụ trên, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực do cơ quan ban hành từ ngày 01/01/2017-01/12/2017 có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về: tài chính, ngân sách nhà nước; hải quan, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý giá; các quỹ tài chính nhà nước, dự trữ nhà nước, tài chính doanh nghiệp; kế toán, kiểm toán và dịch vụ tài chính.

Kết quả tự kiểm tra và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ 01/01/2017-01/12/2017 đang còn hiệu lực đề nghị gửi về Bộ Tài chính (gửi kèm theo file điện tử vào địa chỉ email: [email protected]) trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, kiểm tra theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13729/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13729/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13729/BTC-PC

Lược đồ Công văn 13729/BTC-PC 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13729/BTC-PC 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13729/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13729/BTC-PC 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13729/BTC-PC 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước

             • 12/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực