Công văn 1374/TCHQ-TXNK

Công văn 1374/TCHQ-TXNK xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1374/TCHQ-TXNK xử lý thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 66/HQQT-NV ngày 13/01/2012 của Cục Hải quan Quảng Trị về việc tính phạt chậm nộp đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tính thuế và phạt chậm nộp thuế:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế thì: thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 8 Điều 113 và Điều 121 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp hàng đã tái xuất trong thời hạn 30 ngày, nhưng ngoài thời hạn 30 ngày mới nộp hồ sơ thanh khoản, đề nghị đơn vị kiểm tra hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định nêu trên thì người nộp thuế không phải nộp thuế xuất khẩu và không bị tính phạt chậm nộp thuế.

2. Về công tác theo dõi, đôn đốc nợ thuế:

Đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng người nộp thuế không nộp hồ sơ thanh khoản thì khoản nợ thuế xuất khẩu chưa được thanh khoản nên vẫn treo nợ trên hệ thống - KT559 do chưa chứng minh được với cơ quan hải quan hàng nhập khẩu phải tái xuất có thuộc diện được hoàn thuế, không phải nộp thuế xuất khẩu (nếu đã nộp thuế ở khâu nhập khẩu)/hoặc không phải thu thuế (nếu đã tái xuất ngay trong thời hạn nộp thuế nhập khẩu). Vì vậy, đề nghị đơn vị thực hiện theo dõi, đôn đốc nợ thuế theo hướng dẫn tại Điều 32 Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2007/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1374/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1374/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2012
Ngày hiệu lực21/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1374/TCHQ-TXNK xử lý thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1374/TCHQ-TXNK xử lý thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1374/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành21/03/2012
        Ngày hiệu lực21/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1374/TCHQ-TXNK xử lý thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1374/TCHQ-TXNK xử lý thuế

         • 21/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực