Công văn 1374/TCT-CS

Công văn số 1374/TCT-CS về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1374/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/TCT-CS
Vv ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 3329/CT-THNVDT ngày 30/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về chính sách ưu đãi tiền sử dụng đối với đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, quy định về nguyên tắc hỗ trợ: “- Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;”, tại Khoản 4, Điều 2 quy định: “Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ xét một lần cho một gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.” và tại Điều 4 quy định: “Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995”.

- Tại Khoản 5, Điều 12 và Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với: “Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 1984 hộ gia đình có công với cách mạng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp (đất có nguồn gốc do hộ gia đình chuyển nhượng tạo lập từ trước năm 1975) và năm 1985, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng nhà ở trên một phần diện tích 150 m2 và đã đăng ký trước bạ. Đến năm 2005, hộ gia đình được Nhà nước cho phép làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong hạn mức diện tích là 300 m2  thuộc khuôn viên đất hộ đang sử dụng ổn định từ năm 1984 (bao gồm 150 m2 đã xây dựng nhà ở và 150 m2 đất trong khuôn viên) thì hộ gia đình được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu theo quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Khi xác định nghĩa vụ tài chính đối với hộ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan thuế thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục V Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1374/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1374/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1374/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1374/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1374/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/04/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1374/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1374/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

           • 07/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực