Công văn 1378/GSQL-GQ2

Công văn 1378/GSQL-GQ2 năm 2015 về sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1378/GSQL-GQ2 sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/GSQL-GQ2
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7748/HQHP-GSQL ngày 20/10/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đ tránh những sai sót tương tự xẩy ra, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục tại đơn vị.

2. Đối với 02 tờ khai xuất khẩu số 300479998730/E62 ngày 29/07/2015 và 300539596250/E62 ngày 17/09/2015 của Công ty TNHH Hai Vina, đề nghị Cục Hải quan thành ph Hải Phòng kim tra, báo cáo và đánh giá nguyên nhân doanh nghiệp khai sai mã loại hình về Cục Giám sát quản lý và Hải quan để có cơ sở trình Tng cục Hải quan hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phHải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1378/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1378/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1378/GSQL-GQ2 sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1378/GSQL-GQ2 sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1378/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1378/GSQL-GQ2 sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1378/GSQL-GQ2 sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu 2015

              • 05/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực