Công văn 1379/VPCP-KGVX

Công văn 1379/VPCP-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1379/VPCP-KGVX thu hút người Việt Nam chuyên gia nước ngoài khoa học công nghệ 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút người VN ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại báo cáo số 313/BC-BNG-UBNV ngày 02 tháng 02 năm 2016 về việc thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 và các quy định khác có liên quan trong Nghị định nêu trên và đề xuất giải pháp xử lý.

2. Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng Đề án chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước được giao tại công văn số 8954/VPCP-TH ngày 31 tháng 12 năm 2008 và công văn số 7885/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 10 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TCCV,
TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1379/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1379/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực04/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1379/VPCP-KGVX thu hút người Việt Nam chuyên gia nước ngoài khoa học công nghệ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1379/VPCP-KGVX thu hút người Việt Nam chuyên gia nước ngoài khoa học công nghệ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1379/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành04/03/2016
        Ngày hiệu lực04/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1379/VPCP-KGVX thu hút người Việt Nam chuyên gia nước ngoài khoa học công nghệ 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1379/VPCP-KGVX thu hút người Việt Nam chuyên gia nước ngoài khoa học công nghệ 2016

             • 04/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực