Công văn 138/BGDĐT-KHTC

Công văn 138/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 138/BGDĐT-KHTC 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/BGDĐT-KHTC
V/v thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ sở giáo dục công lập.

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện các nội dung sau:

Hiện nay, Bộ GDĐT đã dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập và lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, các địa phương, các bộ ngành liên quan; hoàn thiện dự thảo trình Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thông qua của các Thành viên Chính phủ trình Thủ tướng Chính Phủ ký ban hành để các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện; Riêng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do đang chờ Quốc hội thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý của các địa phương và các bộ ngành liên quan trình Chính phủ ban hành thực hiện.

Vì vậy, trong thời gian chờ ban hành các văn bản nêu trên chưa được ban hành, Bộ GDĐT đề nghị các UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và tùy điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương để hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng Đề án thí điểm về giao quyền tự chủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương tham khảo đ tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để b
iết);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 138/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu138/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 138/BGDĐT-KHTC 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 138/BGDĐT-KHTC 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu138/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Hải An
        Ngày ban hành10/01/2019
        Ngày hiệu lực10/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 138/BGDĐT-KHTC 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 138/BGDĐT-KHTC 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực