Công văn 138/BTP-KHTC

Công văn 138/BTP-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 138/BTP-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 138/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp để mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, Bộ thông báo cho các đơn vị kế hoạch mua sắm tài sản năm 2010 và hướng dẫn thông số kỹ thuật đối với một số tài sản giao cho các đơn vị tự tổ chức mua sắm, nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc trang cấp:

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc đã được Bộ Tài chính thống nhất và ngân sách được giao năm 2010, Bộ trang cấp tài sản cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương theo nguyên tắc:

1.1. Máy vi tính:

- Cấp bổ sung cho Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh đảm bảo đủ cho 100% số biên chế có mặt;

- Cấp bổ sung cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đảm bảo đủ cho 70% số biên chế có mặt;

- Đồng thời, cấp thay thế các máy vi tính được trang bị từ năm 2004.

1.2. Máy in:

- Các đơn vị được cấp bổ sung máy tính thì cứ 2 máy vi tính được cấp 01 máy in (không cấp máy in cho các máy vi tính cấp thay thế).

1.3. Máy photocopy:

- Cấp bổ sung cho các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện mới có 1 máy, số máy này được trang bị từ năm 2003 trở về trước.

- Cấp thay thế các máy photocopy của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được trang bị từ năm 2001 đến năm 2002.

1.4. Xe máy: Cấp thay thế xe máy cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được trang bị năm 2002.

1.5. Xe ô tô phục vụ công tác: Cấp thay thế xe ô tô phục vụ công tác cho các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa (các Cục Thi hành có từ 3 Chi cục Thi hành án cấp huyện ở địa bàn có hệ số khu vực bằng hoặc lớn hơn 0,3) đã được trang bị xe ô tô từ năm 2001 trở về trước, các đơn vị này được trang bị xe ô tô 2 cầu.

1.6. Trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh mới được bổ nhiệm (cấp phó lên hoặc nơi khác chuyển về) gồm: trang thiết bị làm việc cho Cục trưởng và phòng làm việc của Cục trưởng.

(danh sách chi tiết các tài sản cấp từ mục 1.1 đến mục 1.6 theo Biểu số 01 đính kèm Công văn này)

2. Một số chỉ tiêu chính về thông số kỹ thuật đối với một số tài sản giao cho các đơn vị tự chổ chức mua sắm:

Để đảm bảo chất lượng máy móc thiết bị, tiết kiệm và hiệu quả trong mua sắm tài sản, Bộ yêu cầu các đơn khi khi mua sắm tài sản phải đảm bảo một số yêu cầu về thông số kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 278/BTP-KHTC ngày 23/9/2009 (đối với máy photocopy, xe máy) và Công văn số 328/BTP-KHTC ngày 29/10/2009 (đối với máy vi tính, máy in).

Các đơn vị được cấp kinh phí để trang bị xe ô tô phục vụ công tác, Bộ sẽ có Quyết định mua xe cho từng đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Bộ giao kinh phí cho các đơn vị tự tổ chức mua sắm các tài sản sau: máy vi tính, máy in, máy photocopy, xe máy, xe ô tô phục vụ công tác. Định mức cấp kinh phí đối với máy vi tính là 10 triệu đồng/chiếc; máy in là 5 triệu đồng/chiếc; máy photocopy là 40 triệu đồng/chiếc; xe máy là 17 triệu đồng/chiếc (đã bao gồm lệ phí trước bạ); đối với xe ô tô phục vụ công tác xe 2 cầu là 800 triệu đồng/xe (giá xe ô tô phục vụ công tác nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và biển số, khi giao kinh phí thực hiện cho đơn vị, Bộ sẽ giao khoản kinh phí này cho đơn vị đảm bảo phù hợp với mức thu lệ phí của từng địa phương).

3.2. Đơn vị thực hiện mua sắm theo hình thức quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007, cụ thể: đối với các tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng, đơn vị thực hiện lấy báo giá của ít nhất ba nhà thầu khác nhau (báo giá trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện) làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu tốt nhất; đối với xe ô tô phục vụ công tác đơn vị tổ chức mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Kết quả chọn thầu phải đảm bảo chọn được nhà cung cấp tối ưu nhất về chất lượng, thông số kỹ thuật theo quy định và chế độ dịch vụ sau bán hàng (bảo hành, sửa chữa, cung cấp vật tư thay thế,...). Nghiêm cấm các đơn vị mua các loại máy rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng.

3.3. Đơn vị thực hiện mua sắm phải thực hiện nghiêm túc Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản và Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3.4. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh khi nhận được kinh phí và Công văn này sao gửi và cấp kinh phí cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện để các đơn vị tự tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật.

Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm tra việc mua sắm của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý tài sản, Vụ Kế hoạch-Tài chính theo số điện thoại: 04.38431384 để được hướng dẫn.

Bộ thông báo cho đơn vị biết để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Thi hành án dân sự (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 138/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu138/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 138/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 138/BTP-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 138/BTP-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu138/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 138/BTP-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 138/BTP-KHTC hướng dẫn mua sắm tài sản

           • 14/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực