Công văn 138/LĐTBXH-BTXH

Công văn 138/LĐTBXH-BTXH về thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 138/LĐTBXH-BTXH 2018 thực hiện Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/LĐTBXH-BTXH
V/v thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do USAID tài trợ năm 2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai

Ngày 04/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (USAID) và ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH phê duyệt đầu tư Dự án. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan ở địa phương thực hiện một số việc sau:

1. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và Kế hoạch thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do USAID tài trợ năm 2018 (Có kế hoạch gửi kèm theo), phối hợp với các đối tác của dự án xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện dự án năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tăng cường theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do USAID tài trợ theo Quyết định 536/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thuộc Cục Bảo trợ xã hội, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội điện thoại 02437478672, fax 024 37478674), đồng thời định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Sở LĐTBXH các tỉnh nêu trên;
-
Vụ KHTC, Vụ HTQT;
-
Lưu: VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 138/LĐTBXH-BTXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu138/LĐTBXH-BTXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 138/LĐTBXH-BTXH

Lược đồ Công văn 138/LĐTBXH-BTXH 2018 thực hiện Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 138/LĐTBXH-BTXH 2018 thực hiện Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu138/LĐTBXH-BTXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Hồng Lan
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 138/LĐTBXH-BTXH 2018 thực hiện Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 138/LĐTBXH-BTXH 2018 thực hiện Dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam

           • 11/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực