Công văn 13818/VPCP-KGVX

Công văn 13818/VPCP-KGVX năm 2017 về hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13818/VPCP-KGVX 2017 hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xã thôn hoàn thành dự án 2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13818/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (văn bản s 28/TTr-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2017) về ban hành hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Dân tộc như sau:

1. Nghiên cứu soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về hệ thống tiêu chí:

- Về hệ thống tiêu chí đối với xã: bảo đảm tương quan với một số tiêu chí quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020;

- Về hệ thống tiêu chí đối với thôn: căn cứ vào hệ thống tiêu chí tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiu s và miền núi giai đoạn 2016-2020 để xây dựng hệ thống tiêu chí xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - TBXH, KHĐT, Tài chính, NNPTNT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg;
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b. 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13818/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13818/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13818/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 13818/VPCP-KGVX 2017 hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xã thôn hoàn thành dự án 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13818/VPCP-KGVX 2017 hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xã thôn hoàn thành dự án 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13818/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13818/VPCP-KGVX 2017 hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xã thôn hoàn thành dự án 2

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13818/VPCP-KGVX 2017 hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xã thôn hoàn thành dự án 2

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực