Công văn 1382/TCT-CS

Công văn 1382/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1382/TCT-CS 2020 hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9712/CT-VP ngày 07/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đặt in vé xe đường bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 8, Điều 10 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

2. Căn cứ điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế và doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế;

3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 Thông tư số 191/2010/TT-BCT ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô;

4. Căn cứ Điều 4 và Điều 10 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung trên hóa đơn và phát hành hóa đơn của Cục Thuế;

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp vận tải nằm trong Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo Quyết định của cơ quan Thuế thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/NĐ-CP nêu trên.

Về nội dung bắt buộc trên mẫu hóa đơn (vé xe đường bộ) do cơ quan Thuế đặt in được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Về kích thước, hình thức và các nội dung không bắt buộc của hóa đơn (Hóa đơn vận tải hành khách ) đặt in do Cục Thuế tự quyết định nhưng phải đảm bảo đọc được các nội dung của các chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn.

Đ nghị Cục Thuế căn cứ quy đnh nêu trên và tình thực tế đ xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT)(2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1382/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1382/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(10/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1382/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1382/TCT-CS 2020 hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1382/TCT-CS 2020 hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1382/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (10/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1382/TCT-CS 2020 hóa đơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1382/TCT-CS 2020 hóa đơn

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực