Công văn 1382/TĐC-HCHQ

Công văn 1382/TĐC-HCHQ năm 2015 về nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1382/TĐC-HCHQ nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/TĐC-HCHQ
V/v Nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được công n s9090/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2014 của Quý Tổng cục đề nghị có ý kiến đối với việc kiểm tra cht lượng mặt hàng dây dẫn điện làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Ta Hsing Electric Wire & Cable (Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Tại công văn số 9090/TCHQ-GSQL Quý Tổng cục cũng đã nêu rõ hàng hóa nhập khẩu theo loại hình “nhập sản xut xuất khẩu” và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xut không được tiêu thụ nội địa; trường hợp muốn chuyển tiêu thụ nội địa thì phải đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường (phải thực hiện kiểm tra chất lượng nếu thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng). Theo quy định tại Điều 36 đến Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập sn xuất xut khu phải khai mã loại hình quản lý riêng, thông báo định mức sản xuất, đăng ký mã nguyên phụ liệu nhập khẩu, mã sản xuất xuất khẩu được cơ quan Hải quan quản lý, giám sát từ khâu nguyên liệu đến khâu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài và sau khi xuất khu, người khai hải quan phải quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu với cơ quan hải quan.

Căn cứ vào các thông tin nêu trên, Công ty TNHH Ta Hsing Electric Wire & Cable (Việt Nam) nhập khu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xut hàng xuất khẩu, không đưa ra lưu thông trên thị trường nội địa nên không thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn k thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN, do đó, không phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, trường hợp Công ty TNHH Ta Hsing Electric Wire & Cable (Việt Nam) đưa sản phẩm dây điện ra lưu thông trên thị trường nội địa thì phải tuân thủ các quy định tại khoản 3.1 Mục 3 quy chun k thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Tổng cục biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Chi cục TĐC tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1382/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1382/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1382/TĐC-HCHQ nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1382/TĐC-HCHQ nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1382/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1382/TĐC-HCHQ nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1382/TĐC-HCHQ nhập khẩu dây dẫn điện làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu 2015

            • 29/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực