Công văn 1382/TTg-QHQT

Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 về thay đổi phương thức Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Viettel do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 dự án đầu tư mạng viễn thông Cộng hòa Peru Viettel


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/TTg-QHQT
V/v thay đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Viettel

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Quốc phòng;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6116/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 8 năm 2013) về thay đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Tập đoàn Viễn thông quân đội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương chuyển đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Tập đoàn Viễn thông quân đội theo các nội dung nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: CA, TT&TT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1382/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1382/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 dự án đầu tư mạng viễn thông Cộng hòa Peru Viettel


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 dự án đầu tư mạng viễn thông Cộng hòa Peru Viettel
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1382/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 dự án đầu tư mạng viễn thông Cộng hòa Peru Viettel

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1382/TTg-QHQT năm 2013 dự án đầu tư mạng viễn thông Cộng hòa Peru Viettel

              • 30/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực