Công văn 1384/BHXH-TCCB

Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã; phòng nghiệp vụ của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/BHXH–TCCB
V/v: Rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH các quận, huyện, thị xã; các phòng nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã;
- Các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ.

 

Thực hiện Công văn số 1343/BHXH-TCCB ngày 13/4/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương ban hành kèm theo các Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của BHXH Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; Quyết định số 4969/QĐ-BHXH ngày 10/11/2008; Quyết định số 1480/QĐ-BHXH ngày 22/10/2010 của BHXH Việt Nam về việc thành lập phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, phòng Nghiệp vụ giám định 1, phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;

Để có cơ sở thực tế báo cáo và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm thành phố Hà Nội đề nghị các đồng chí Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH huyện và các Phòng nghiệp vụ, từ đó đánh giá sự phù hợp và những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện và Phòng nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các ý kiến tham gia đề xuất bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện và các Phòng nghiệp vụ đề nghị tham gia trực tiếp vào bản chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện và Phòng nghiệp vụ (gửi kèm công văn này) hoặc bằng văn bản gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ - Email: tccbhanoi@gmail.com) trước ngày 28/4/2012 để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (bc);
- Webside BHXH TP;
- Lưu: VT, TCCB (2).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

 

Thuộc tính Công văn 1384/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1384/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2012
Ngày hiệu lực14/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1384/BHXH-TCCB

Lược đồ Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của BHXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của BHXH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1384/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Phương Mai
        Ngày ban hành14/04/2012
        Ngày hiệu lực14/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của BHXH

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của BHXH

           • 14/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực