Công văn 13842/VPCP-QHĐP

Công văn 13842/VPCP-QHĐP năm 2017 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 20 và 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13842/VPCP-QHĐP 2017 phân công chuẩn bị Phiên họp 20 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13842/VPCP-QHĐP
 V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 20 và 21 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thanh tra Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1543/TTKQH-TH ngày 25 tháng 12 năm 2017 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 20 và Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. Đối với Phiên họp thứ 20 (dự kiến ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2018)

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chuẩn bị:

- Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực an ninh quốc phòng trên biển và hải đảo.

- Tờ trình của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước sang năm 2018.

b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng.

4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk.

II. Đối với Phiên họp th 21 (dự kiến ngày 06 và ngày 07 tháng 02 năm 2018)

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

3. Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1543/TTKQH-TH)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: PL, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, V.I, TKBT, QHQT; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13842/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13842/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13842/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 13842/VPCP-QHĐP 2017 phân công chuẩn bị Phiên họp 20 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13842/VPCP-QHĐP 2017 phân công chuẩn bị Phiên họp 20 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13842/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13842/VPCP-QHĐP 2017 phân công chuẩn bị Phiên họp 20 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13842/VPCP-QHĐP 2017 phân công chuẩn bị Phiên họp 20 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

             • 28/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực