Công văn 1385/BNN-KTHT

Công văn 1385/BNN-KTHT về tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1385/BNN-KTHT tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/BNN-KTHT
V/v tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì, quản lý Nhà nước về công tác di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện trên phạm vi cả nước (Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc tại 2 tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông và Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để kiểm tra tình hình thực hiện công tác hỗ trợ, đền bù và tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3. Qua báo cáo kết quả kiểm tra (đã gửi các Tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá một số vấn đề chủ yếu như sau:

1. Ưu điểm:

- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình thủy điện Đồng Nai 3 kịp thời, đáp ứng tiến độ công trình tạo điều kiện thuận lợi phát điện tổ máy số 1 (công suất 90 MW) hòa lưới điện Quốc gia từ đầu năm nay.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã thực hiện với khối lượng lớn thể hiện thành quả bước đầu của sự phối hợp giữa Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án thủy điện 6) và các cấp chính quyền địa phương 2 tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông.

- Xây dựng khu tái định cư tập trung và xen ghép khang trang, thuận lợi cho sinh hoạt của cộng đồng dân cư và người dân, góp phần làm thay đổi cách sống, tập quán lạc hậu của một bộ phận người dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng sống của người dân, hình thành khu dân cư mang diện mạo nông thôn mới.

2. Tồn tại

- Chưa thanh toán xong số tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân.

- Chưa bố trí xong diện tích đất sản xuất cho một số hộ dân, trong khi hồ đã chứa nước và mùa mưa đã đến.

- Còn một số phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa được giải quyết như: diện tích đất xâm canh (đất lâm nghiệp do Ban QLR Tân Thượng quản lý) nằm trong lòng hồ của Dự án nhưng chưa được đo, kiểm đếm để tính toán bồi thường, hỗ trợ (khoảng 40 ha ở xã Đinh Trang Thượng - Di Linh - Lâm Đồng); bổ sung xây dựng đập tràn trên suối ĐăkGlong để tạo hồ nước phục vụ sinh hoạt theo tập quán của đồng bào dân tộc.

3. Một số kiến nghị:

Để khắc phục những tồn tại, phát huy mặt tích cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai 3, đề nghị UBND các tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị, các cấp chính quyền có liên quan trong Tỉnh và Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 đẩy nhanh tiến độ, thực hiện tốt các công việc sau:

a) Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Yêu cầu Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ theo thời gian đã cam kết với các địa phương; đồng thời, nhanh chóng hoàn thành công tác đo đạc, phân lô để cấp đất sản xuất cho người dân tái định cư kịp thời vụ sản xuất trong 6 tháng cuối năm.

b) Đối với 2 tỉnh Lâm Đồng, ĐăkNông:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách Quy định của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Tăng cường công tác quản lý dân cư, đất đai, tránh việc mua, bán chuyển nhượng đất trong vùng Dự án nhằm đảm bảo người dân tộc thiểu số bản địa có đất để sản xuất, không tái di cư tự do đến các vùng khác, hoặc người di cư tự do từ nơi khác đến vùng Dự án.

- Các ngành, các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hiện có trên địa bàn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở các khu, điểm tái định cư. Đặc biệt chú trọng tới giải pháp phát triển sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, lâm, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giúp người dân sớm cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước phát triển, ổn định bền vững.

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 giải quyết kịp thời các vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi Quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng và nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân nhằm thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Vì vậy, các Tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Dự án hợp phần di dân, TĐC các công trình thủy điện, thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt hiệu quả ngay từ bước đầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP;
- Bộ Công thương;
- Ban Quản lý Dự án thủy điện 6;
- Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, ĐắkNông;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1385/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1385/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2011
Ngày hiệu lực23/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1385/BNN-KTHT tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1385/BNN-KTHT tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1385/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHồ Xuân Hùng
        Ngày ban hành23/05/2011
        Ngày hiệu lực23/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1385/BNN-KTHT tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1385/BNN-KTHT tình hình di dân, tái định cư Dự án thủy điện Đồng Nai

             • 23/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực