Công văn 1385/VPCP-QHĐP

Công văn 1385/VPCP-QHĐP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1385/VPCP-QHĐP 2021 cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/VPCP-QHĐP
V/v đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, y ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 325/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia, ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 340/BTP-PLDSKT ngày 04 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị định nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, lấy ý kiến đầy đủ các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pp luật, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2021.

2. Giao Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất cụ thể các cơ chế đặc thù về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực t chức thực hiện tại chính quyền các cấp, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của từng chương trình và chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ tng hợp, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các bộ, cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: TP, XD, TC, NV, NG, VHTTDL, CA, QP, TTTT, CT, GDĐT, GTVT, Y tế, NHNN, NHCSXH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KGVX, NN, CN, KTTH, TCCV, QHQT; Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1385/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1385/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2021
Ngày hiệu lực04/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(08/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1385/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 1385/VPCP-QHĐP 2021 cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1385/VPCP-QHĐP 2021 cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1385/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành04/03/2021
        Ngày hiệu lực04/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (08/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1385/VPCP-QHĐP 2021 cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1385/VPCP-QHĐP 2021 cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

              • 04/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực