Công văn 1388/BYT-MT

Công văn 1388/BYT-MT năm 2019 thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Công văn 1388/BYT-MT 2019 Đề án truyền thông kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/BYT-MT
V/v triển khai thực hiện Đề án truyền thông và KHHĐ ứng phó với BĐKH của BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 13/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 6847/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn tiến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án truyền thông về vệ sinh và nước sạch nông thôn) và Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch ứng phó với BĐKH của ngành y tế). Để triển khai thực hiện các quyết định trên, Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề án truyền thông về vệ sinh và nước sạch nông thôn:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoặc lồng ghép các nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;

- Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì và phối hợp với các Sở ban ngành, chính quyền các cấp và tổ chức chính trị xã hội để xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch của tỉnh, thành phố;

- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tại địa phương.

2. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế:

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của ngành y tế tại địa phương, bố trí đủ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các vấn đề sức khỏe do tác động của BĐKH, thời tiết cực đoan và thiên tai.

- Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai các giải pháp tổng thể ứng phó với BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa phương.

- Đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đưa các nội dung, ch tiêu về bảo vệ sức khỏe trước tác động của BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực và phối hợp liên ngành nhằm thông tin, truyền thông, vận động người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, ứng phó với BĐKH.

- Chỉ đạo kiểm tra giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả việc thực hiện Kế hoạch ứng phó với BĐKH của ngành y tế tại địa phương cho Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
b/c);
- L
ưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1388/BYT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1388/BYT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1388/BYT-MT 2019 Đề án truyền thông kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1388/BYT-MT 2019 Đề án truyền thông kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1388/BYT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1388/BYT-MT 2019 Đề án truyền thông kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1388/BYT-MT 2019 Đề án truyền thông kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

           • 15/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực