Công văn 139/C11-C27

Công văn 139/C11-C27 về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 99/2005/TT-BTC do Tổng cục Cảnh sát ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 139/C11-C27 hướng dẫn thực hiện Thông tư 99/2005/TT-BTCchế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án


BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 139/C11-C27
V/v Hướng dẫn thực hiện một số Điểm của Thông tư số 99/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

- Đ/c Giám đốc CA các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đ/c Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

 

Ngày 14/11/2005, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2005/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư 99), Thông tư này đã được đăng trên Công báo số 24 ngày 23/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2005.

Sau khi thống nhất với Vụ Tài chính – Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn thêm một số Điểm sau:

1. Đối tượng thu lệ phí là công dân Việt Nam có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài được Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (ở Bộ) hoặc phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh, thành phố) cấp Giấy xác nhận không có tiền án.

2. Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án là 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/lần/người. Cơ quan cấp Giấy xác nhận không có tiền án phải niêm yết công khai mức thu lệ phí tại nơi tiếp nhận hồ sơ của công dân. Khi thu tiền lệ phí phải lập và cấp biên lai thu do Bộ Tài chính phát hành cho người nộp lệ phí.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (ở Bộ) và phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh, thành phố) được trích lại 60% (sáu mươi phần trăm) trong tổng số tiền lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án thực thu được để sử dụng vào các nội dung theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Thông tư 99.

3. Những trường hợp cần có yêu cầu tra cứu giữa địa phương và Bộ, giữa các địa phương với nhau thì định kỳ hàng quý đơn vị, địa phương có yêu cầu tra cứu phải trích trong số 60% lệ phí được trích lại (được coi là 100%) để chi cho các nội dung sau:

- Chi 30% để bồi dưỡng cho đơn vị, địa phương tra cứu, cung cấp thông tin.

- Số 70% còn lại chi sử dụng cho đơn vị, địa phương có yêu cầu tra cứu.

4. Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Tài vụ để tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án theo đúng quy định của Thông tư 99.

Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Thông tư 99 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Tổng cục Cảnh sát (qua C27) để nghiên cứu, hướng dẫn kịp thời./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP3 (để báo cáo LĐ Bộ);
- Đ/c Trần Văn Thảo – TCT (để báo cáo);
- V22 (để theo dõi, phối hợp);
- Lưu: C12, C27, C29.     

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Xuân Hồng  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 139/C11-C27

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu139/C11-C27
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2006
Ngày hiệu lực17/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 139/C11-C27

Lược đồ Công văn 139/C11-C27 hướng dẫn thực hiện Thông tư 99/2005/TT-BTCchế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 139/C11-C27 hướng dẫn thực hiện Thông tư 99/2005/TT-BTCchế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu139/C11-C27
     Cơ quan ban hànhTổng Cục Cảnh sát nhân dân
     Người kýCao Xuân Hồng
     Ngày ban hành17/01/2006
     Ngày hiệu lực17/01/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 139/C11-C27 hướng dẫn thực hiện Thông tư 99/2005/TT-BTCchế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 139/C11-C27 hướng dẫn thực hiện Thông tư 99/2005/TT-BTCchế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án

           • 17/01/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực