Công văn 1390/GSQL-GQ2

Công văn 1390/GSQL-GQ2 năm 2015 về tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1390/GSQL-GQ2 tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công 2015


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/GSQL-GQ2
V/v tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2879/HQHCM-GC ngày 19/10/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015 của Tng cục Hải quan thì doanh nghiệp không phải thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công; cơ quan hải quan không thực hiện tiếp nhận hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công.

Do vậy, trường hợp Công ty TNHH May thêu Lan Anh đã ký kết Phụ lục hp đồng gia công điều chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng trước ngày hợp đồng gia công hết hiệu lực thì Công ty chịu trách nhiệm lưu hồ sơ hp đồng gia công, các phụ lục; cơ quan hải quan quản lý trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (nếu thuộc trường hợp phải kiểm tra).

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo đ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1390/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1390/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1390/GSQL-GQ2 tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1390/GSQL-GQ2 tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1390/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1390/GSQL-GQ2 tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1390/GSQL-GQ2 tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công 2015

            • 09/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực