Công văn 1390TCHQ-GSQL

Công văn số 1390 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng

Nội dung toàn văn Công văn 1390 TCHQ-GSQL đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1390TCHQ-GSQL
V/v: Thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Công ty TNHH TM&DV Đại Vinh có công văn số 01/06/CLNN ngày 22/02/2006 và Doanh nghiệp tư nhân thương mại Kiến Hoa có công văn số 02/CV/06 ngày 10/3/2006 gửi Tổng cục Hải quan (gửi kèm) về việc đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng. Để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan sửa đổi và điểm III.3.3.a mục 1 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, sau khi doanh nghiệp xuất trình Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra thì cơ quan hải quan làm thủ tục và thông quan hàng hóa, doanh nghiệp có trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết quả kiểm tra, cơ quan hải quan không giám sát hàng hóa đã thông quan. Trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ bản Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan chức năng.

Tại điểm 6 công văn số 226/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2006 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn chưa phù hợp với nội dung quy định trên đây, trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan hệ thống lại các văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc (các công văn số: 58, 226, 474/TCHQ-GSQL ban hành đầu năm 2006), Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. HCM thực hiện ngay nội dung hướng dẫn trên đây để làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM&DV Đại Vinh (116 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. HCM);
- DNTN TM Kiến Hòa (149 Tạ Uyên, Quận 11, TP. HCM);
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1390TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1390TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2006
Ngày hiệu lực04/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1390 TCHQ-GSQL đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1390 TCHQ-GSQL đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1390TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành04/04/2006
        Ngày hiệu lực04/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1390 TCHQ-GSQL đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1390 TCHQ-GSQL đề nghị được thông quan hàng hóa sau khi đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với cơ quan chức năng

           • 04/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực