Công văn 1394/UBND-VX

Công văn 1394/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1394/UBND-VX 2020 tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/UBND-VX
Về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

Căn cứ Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luật của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được xác định xếp vào nhóm có nguy cơ cao, phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo tại các Công văn sau:

1. Công văn số 1152/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19;

2. Công văn số 1202/UBND-VX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý các cơ sở lưu trú, du lịch trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

3. Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020;

4. Công văn số 1205/UBND-VX ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố;

5. Công văn số 1297/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về cách ly xã hội trên địa bàn được phân công phụ trách./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm báo chí thành phố;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX-Vnga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1394/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1394/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2020
Ngày hiệu lực16/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1394/UBND-VX 2020 tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1394/UBND-VX 2020 tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1394/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành16/04/2020
        Ngày hiệu lực16/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1394/UBND-VX 2020 tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1394/UBND-VX 2020 tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thành phố Hồ Chí Minh

         • 16/04/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/04/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực