Công văn 1396/CT-TTHT

Công văn 1396/CT-TTHT năm 2015 về hoá đơn chứng từ đối với “sản phẩm” góp vốn vào Công ty con do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1396/CT-TTHT 2015 hoá đơn chứng từ sản phẩm góp vốn Công ty con Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần gạch ngói Đồng Nai.
Địa chỉ: số 119 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, Quận 1.
Mã số thuế: 0300397028.

 

Trả lời văn thư số 1075/CV-GNĐN ngày 29/12/2014 của Công ty về hoá đơn chứng từ đối với “sản phẩm” góp vốn vào Công ty con; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7.a Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế:

“ Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

Tại Khoản 1.b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hoá đơn:

“ Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); …”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày góp vốn điều lệ vào Công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI bằng hàng hoá là ngói xây dựng để Công ty con bán số hàng hóa này (tiền thu về được góp vốn điều lệ) thì khi bàn giao hàng hoá Công ty phải lập hoá đơn tính thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Lưu: VT, TTHT.
77-126/2015tttgiang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1396/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1396/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2015
Ngày hiệu lực04/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1396/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1396/CT-TTHT 2015 hoá đơn chứng từ sản phẩm góp vốn Công ty con Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1396/CT-TTHT 2015 hoá đơn chứng từ sản phẩm góp vốn Công ty con Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1396/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành04/02/2015
        Ngày hiệu lực04/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1396/CT-TTHT 2015 hoá đơn chứng từ sản phẩm góp vốn Công ty con Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1396/CT-TTHT 2015 hoá đơn chứng từ sản phẩm góp vốn Công ty con Hồ Chí Minh

            • 04/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực