Công văn 14/BTNMT-TCMT

Công văn 14/BTNMT-TCMT năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14/BTNMT-TCMT 2018 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được công văn của STài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị hướng dẫn xây dựng, quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành tại Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế). Đthống nhất việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Quy chế, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (hiện nay là Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn) có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, theo quy định tại Điều 37 của Quy chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường không được giao trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương có trách nhiệm "hướng dẫn các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy định".

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban lấy ý kiến của các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi quý Ủy ban để phối hợp, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCBHĐVN, TCMT, (70
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14/BTNMT-TCMT

Lược đồ Công văn 14/BTNMT-TCMT 2018 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14/BTNMT-TCMT 2018 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14/BTNMT-TCMT 2018 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14/BTNMT-TCMT 2018 hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

           • 04/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực