Công văn 140/GSQL-GQ1

Công văn 140/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 140/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng


TNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam.
(Đ/c: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số UMC-NKMM_01/2017 ngày 22/11/2017 (đến Tổng cục Hải quan ngày 21/12/2017) của Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến n sau:

Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.

- Tiết a, khoản 2 Điều 5 quy định điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với trường hợp “Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức” gồm:

“- Sản phẩm nhập khẩu chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất của người nhập khẩu;

- Sản phẩm nhập khẩu phải là tài sản của tổ chức nước ngoài có mối quan hệ với người nhập khẩu thông qua sở hữu c phần, phần góp vn hoặc liên kết khác”.

- Khoản 1 Điều 6 quy định: “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu đối với các trường hợp quy định tại Điều 4 Quyết định này”.

Đề nghị Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam căn cứ các quy định dẫn trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp cần biết thêm chi tiết, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1-Thùy Anh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 140/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu140/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 140/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 140/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 140/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu140/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 140/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 140/GSQL-GQ1 2018 nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

            • 15/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực