Công văn 140/TWPCTT

Công văn 140/TWPCTT năm 2020 về thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

Nội dung toàn văn Công văn 140/TWPCTT 2020 thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/TWPCTT
V/v thực hiện Thông tư số 85/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của BCĐ Trung ương về PCTT và BCH PCTT và TKCN các cấp

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC (Thông tư) quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (Ban Chỉ huy). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 (Toàn văn Thông tư được đăng tải tại địa chỉ: phongchongthientai.mard.gov.vn).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các bộ, ngành, Ban Chỉ huy các cấp tại địa phương:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đối tượng có liên quan nghiên cứu, phổ biến và tổ chức thực hiện Thông tư nêu trên.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và mức chi quy định tại Thông tư, lập dự toán năm 2021 và các năm tiếp theo trình cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo kinh phí hoạt động.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Vụ Tài chính - Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Văn phòng thường trực BCĐ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Quang Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 140/TWPCTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu140/TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2020
Ngày hiệu lực09/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(11/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 140/TWPCTT

Lược đồ Công văn 140/TWPCTT 2020 thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 140/TWPCTT 2020 thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu140/TWPCTT
        Cơ quan ban hànhchống thiên tai, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng
        Người ký***, Trần Quang Hoài
        Ngày ban hành09/10/2020
        Ngày hiệu lực09/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (11/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 140/TWPCTT 2020 thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC

              Lịch sử hiệu lực Công văn 140/TWPCTT 2020 thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC

              • 09/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực