Công văn 1401/BNV-TL

Công văn 1401/BNV-TL về phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1401/BNV-TL phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1401/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1247/UBND-TC ngày 19/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đối với 03 xã thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5271/BTC-NSNN ngày 27/4/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 1246/LĐTBXH-LĐTL ngày 21/4/2010 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 250/UBDT-TCCB ngày 20/4/2010, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Phụ cấp khu vực:

Hệ số 0,7 áp dụng đối với 03 xã, gồm: xã Trung Lý, xã Tam Chung và xã Nhi Sơn thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/5/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

2. Phụ cấp đặc biệt:

Mức 30% áp dụng đối với 03 xã, gồm: xã Trung Lý, xã Tam Chung và xã Nhi Sơn thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt nêu trên kể từ ngày 01/5/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1401/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1401/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1401/BNV-TL

Lược đồ Công văn 1401/BNV-TL phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1401/BNV-TL phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1401/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1401/BNV-TL phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1401/BNV-TL phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt

           • 14/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực