Công văn 1402/HCM-QLCTCTD

Công văn 1402/HCM-QLCTCTD năm 2016 thực hiện chương trình về phát triển nguồn nhân lực do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1402/HCM-QLCTCTD chương trình phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 2016


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/HCM-QLCTCTD
V/v triển khai thực hiện chương trình về phát triển nguồn nhân lực

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Liên quan đến việc trin khai thực hiện chương trình về phát triển nguồn nhân lực theo Kế hoạch hành động thực hiện 7 chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TP. HCM giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực ngân hàng tại công văn số 458/KH-HCM ngày 11/4/2016, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trin khai đến các Tchức tín dụng (TCTD) trên địa bàn như sau:

1/ Trên cơ sở chương trình đột phát liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngân hàng, ngành ngân hàng của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phát triển nguồn nhân lực, theo yêu cầu về tái cơ cấu, yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cũng như từ hội nhập kinh tế quốc tế, các TCTD cần xây dựng chương trình phát trin nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn 2016-2020.

2/ Định hướng phát trin nguồn nhân lực:

Đđáp ứng được các mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng, các TCTD cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về năng lực và phẩm chất đạo đức gắn với đổi mới mô hình giao dịch, cải cách quy trình thủ tục trên nền tảng công nghệ hiện đại; nâng cao trình độ quản trị, quản lý, tiếp thu, học tập, đào tạo thường xuyên đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên ngân hàng, đảm bảo trình độ chuyên môn chuyên sâu theo từng lĩnh vực và đạo đức nghề nghiệp. Đây là nhiệm vụ quan trọng, mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các TCTD. Vì vậy các TCTD cần cụ thể hóa bằng hành động và các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, cũng như phòng ngừa rủi ro và lợi thế “cạnh tranh mềm” trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay. Đồng thời, các TCTD cần thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động rà soát việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với các nhân sự giữ chức vụ chủ chốt và đảm bảo cơ cấu tổ chức theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch phát trin nguồn nhân lực, trong đó cần phải có các nội dung: tình hình nguồn nhân lực hiện tại, định hướng và giải pháp phát trin nguồn nhân lực trong tương lai, các đề xuất, kiến nghị.

- Các vấn đề khác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

3/ Chế độ báo cáo (định kỳ 6 tháng/lần) đối với TCTD:

Nội dung báo cáo theo phụ lục đính kèm:

- Đối với Quỹ tín dụng nhân dân: phụ lục 01, 02.

- Đối với TCTD có trụ sở chính trên địa bàn: phụ lục 01, 03.

- Đối với Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài: phụ lục 01, 04.

Các TCTD gửi báo cáo định kỳ (6 tháng/lần) chậm nhất ngày 07 tháng kế tiếp của kỳ báo cáo (gồm văn bản và file mềm) về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Phòng Quản lý các TCTD và hoạt động ngân hàng, địa chỉ số 8 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; địa chỉ mail; [email protected].vn, điện thoại (08) 38.217.910.

Riêng đối với các Ngân hàng Thương mại Nhà nước có Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thì việc tổng hợp báo cáo của các Chi nhánh trên địa bàn sẽ do Văn phòng đại diện của hệ thống ngân hàng đó thực hiện.

Đối với kỳ báo cáo tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016, các TCTD gửi báo cáo chậm nhất ngày 07/7/2016.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung nêu trên đúng thời hạn quy định đNgân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có cơ sở xem xét có ý kiến đối với việc bố trí cán bộ và phát triển nguồn nhân lực ngành ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC-NS, QLCTCTD (2).

GIÁM ĐỐC
Tô Duy Lâm

 

Phụ lục 01

Tên TCTD
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
KỲ ...../NĂM 20.....

I/ Tình hình xây dựng và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

II/ Kết quả rà soát việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với các nhân sự giữ chức vụ chủ chốt và đảm bảo cơ cấu tchức theo quy định. Ngoài ra các TCTD cần nêu rõ các vị trí chủ chốt còn khuyết của các đơn vị mạng lưới trực thuộc.

III/ Kết quả đào tạo về trình độ quản trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ: đã tổ chức và cử bao nhiêu cán bộ nhân viên tham dự, nội dung đào tạo và kết quả đạt được...

IV/ Định hướng và giải pháp phát trin nguồn nhân lực:

- Nêu cụ thđịnh hướng phát trin trong kỳ tiếp theo (tuyn dụng, đào tạo, điều động, bnhiệm...)

- Các giải pháp phát trin và nâng cao năng lực, trình độ.

V/ Đxuất, kiến nghị.

 

Phụ lục 04

TCTD…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
KỲ…../NĂM…..

TCTD

Mạng lưi

Nhân s

Trình đ

Ghi chú

Số lượng

Tăng/giảm so với kỳ báo cáo trước

Cơ cấu tổ chức

Số lượng

Tăng/giảm so với kỳ báo cáo trưc

Sau đại học

Đại học

Cao đng/ Trung cấp

Khác

Chi nhánh

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

Giám đc

 

 

 

 

 

 

 

Phó giám đc

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng các phòng ban

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

Phòng giao dịch

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

- Ghi chú: (1)+(2)=3

 

 

Ngày, tháng, năm
GIÁM ĐỐC

(Ký tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1402/HCM-QLCTCTD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1402/HCM-QLCTCTD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2016
Ngày hiệu lực08/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1402/HCM-QLCTCTD chương trình phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1402/HCM-QLCTCTD chương trình phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1402/HCM-QLCTCTD
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTô Duy Lâm
       Ngày ban hành08/06/2016
       Ngày hiệu lực08/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1402/HCM-QLCTCTD chương trình phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1402/HCM-QLCTCTD chương trình phát triển nguồn nhân lực Hồ Chí Minh 2016

             • 08/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực