Công văn 14028/QLD-KD

Công văn 14028/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14028/QLD-KD 2019 triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14028/QLD-KD
V/v triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về GCN ĐĐKKDD và CCHND

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCN ĐĐKKDD) và Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND), Cục Quản lý Dược đang xây dựng và triển khai thí điểm công cụ tổng hợp dữ liệu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (http://kd-hnduoc.dav.gov.vn) để đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin từ các Sở Y tế, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo các quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược gửi đến Quý Sở tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ trên để thực hiện nhập dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp và còn hiệu lực trên địa bàn. Kính đề nghị Quý Sở nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu trước ngày 05/9/2019.

Trong giai đoạn đầu sử dụng thí điểm công cụ trên, các Sở Y tế có khó khăn, vướng mắc hay ý kiến đóng góp xin phản ánh về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt hơn và thuận tiện hơn.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược (DS.Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS.Vũ Thanh Bình/0975769520, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

MỤC LỤC

1 Dữ liệu hành nghề dược

1.1 Đăng nhập

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

1.2.1 Thêm mới

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

1.2.3 Sửa thông tin

1.2.4 Xóa thông tin

1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

1.3.1 Thêm mới

1.3.2 Nhập liệu từ excel

1.3.3 Sửa thông tin

1.3.4 Xóa thông tin

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

1.4.1 Thêm mới

1.4.2 Nhập liệu từ excel

1.4.3 Sửa thông tin

1.4.4 Xóa thông tin

2 Tra cứu

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỤC DƯỢC

1 Dữ liệu hành nghề dược

1.1 Đăng nhập

Bước 1: Vào trang http:/kd-hnduoc.dav.gov.vn/login

Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu người dùng có quyền quản trị sở.

Bước 3: Đăng nhập

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

1.2.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng ch hành nghề dược/thêm mi

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin có dấu * trong form thêm mới

Bước 3: Lưu lại

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu về

Bước 3: Nhập dữ liệu vào file mẫu

Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.2.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.2.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

1.3.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.3.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

1.4.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.4.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.4.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.4.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

2 Tra cứu

Bước 1: Click menu Tra cứu

Bước 2: Tìm kiếm theo chứng chỉ hành nghệ hoặc cơ sở kinh doanh

Bước 3: Nhập từ khóa để tìm kiếm/enter

Bước 4: Tìm kiếm theo trạng thái

 

 

Thuộc tính Công văn 14028/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14028/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(09/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14028/QLD-KD

Lược đồ Công văn 14028/QLD-KD 2019 triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14028/QLD-KD 2019 triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14028/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (09/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 14028/QLD-KD 2019 triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược

              Lịch sử hiệu lực Công văn 14028/QLD-KD 2019 triển khai xây dựng dữ liệu quốc gia Chứng chỉ hành nghề dược

              • 19/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực