Công văn 1403/TCHQ-KHTC

Công văn số 1403/TCHQ-KHTC về việc tham gia quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1403/TCHQ-KHTC tham gia quyết toán chi NSNN năm 2007


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1403/TCHQ-KHTC
V/v tham gia quyết toán chi NSNN năm 2007

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Vụ Tài vụ quản trị - Bộ Tài chính 

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được NSNN hỗ trợ và ngân sách các cấp, Tổng cục Hải quan tổ chức kiểm tra xét duyệt quyết toán chi NSNN năm 2007 đối với các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc ngành Hải quan như sau:

1. Khu vực phía Nam:

- Từ ngày 01/04/2008 đến 16/04/2008: các đơn vị từ Khánh Hòa trở vào.

- Địa điểm: tại TP Hồ Chí Minh hoặc trụ sở đơn vị (đối với đơn vị ở vùng lân cận TP Hồ Chí Minh).

2. Khu vực Miền Trung:

- Từ ngày 14/04/2008 đến 29/04/2008: các đơn vị từ Quảng Bình đến Bình Định.

- Địa điểm: tại TP Đà Nẵng hoặc trụ sở đơn vị (đối với đơn vị ở vùng lân cận TP Đà Nẵng).

3. Khu vực phía Bắc:

- Từ 01/04/2008 đến 30/05/2008: các đơn vị từ Hà Tĩnh trở ra.

- Địa điểm: tại Tổng cục Hải quan hoặc trụ sở đơn vị (đối với đơn vị ở vùng lân cận TP Hà Nội).

Tổng cục Hải quan đề nghị Vụ Tài vụ quản trị - Bộ Tài chính cử đại diện cùng tham gia các buổi kiểm tra xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị theo kế hoạch nêu trên để công tác xét duyệt quyết toán chi NSNN năm 2007 ngành Hải quan đạt kết quả và đảm bảo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP- KHTC (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1403/TCHQ-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1403/TCHQ-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1403/TCHQ-KHTC tham gia quyết toán chi NSNN năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1403/TCHQ-KHTC tham gia quyết toán chi NSNN năm 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1403/TCHQ-KHTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1403/TCHQ-KHTC tham gia quyết toán chi NSNN năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1403/TCHQ-KHTC tham gia quyết toán chi NSNN năm 2007

            • 27/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực