Công văn 1403/UBDT-CSDT

Công văn 1403/UBDT-CSDT năm 2015 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1403/UBDT-CSDT kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/UBDT-CSDT
V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 9359/UBND-VX ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị cho tỉnh Đồng Nai kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có các nội dung tiếp tục thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

Ủy ban Dân tộc trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN UBDT (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu VT vụ CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1403/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1403/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực14/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1403/UBDT-CSDT kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1403/UBDT-CSDT kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1403/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành14/12/2015
        Ngày hiệu lực14/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1403/UBDT-CSDT kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1403/UBDT-CSDT kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg

             • 14/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực