Công văn 1403/UBND-XDGT

Công văn 1403/UBND-XDGT năm 2016 xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 1403/UBND-XDGT xử lý gỗ củi thu hồi cắt sửa thay thế cây xanh Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/UBND-XDGT
V/v xử lý g, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

UBND Thành phố nhận được tờ trình số 1184/TTrLS:TC-XD ngày 03/3/2016 của Liên Sở: Tài chính - Xây dựng về việc xử lý gỗ, củi thu hi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố. Sau khi xem xét, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận nguyên tắc đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Xây dựng tại tờ trình số 1184/TTrLS: TC-XD ngày 03/3/2016, cụ thể:

1.1. Giao Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã: khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý có trách nhiệm tổ chức thu hồi, đo đạc khối lượng, phân loại gỗ, củi và xử lý gỗ, củi như sau:

- Đối với gỗ thu hồi (Gỗ tròn nguyên khai có đường kính đầu nhỏ từ 10 cm đến dưới 20 cm, chiều dài từ 1 m trở lên hoặc có đường kính đu nhỏ từ 20 cm trở lên, chiều dài từ 30 cm trở lên): Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá; riêng đi với g thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, không phân biệt kích thước (Theo danh mục quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm): giao Sở Xây dựng thu hi, đo đạc khối lượng, bảo quản và tổ chức bán đấu giá trên toàn địa bàn Thành phố. Trình tự, thủ tục bán đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá tài sản nhà nước.

- Đối với củi thu hồi (Củi được khai thác từ thân gỗ, là bộ phận của thân gỗ, có kích thước nhỏ hơn đối với gỗ thu hồi hoặc là gỗ phế liệu, không có giá trị sử dụng, chỉ có thể sử dụng làm nhiên liệu): cho phép Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức bán thanh lý, xử lý như vật tư, phế liệu thu hi ngay sau khi cắt sửa, thay thế cây xanh để giảm thiểu thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản, tổ chức bán đấu giá. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính thống nhất ban hành công bố giá củi hàng quý làm cơ sở xác định giá bán theo quy định.

Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập các bộ phận kiểm tra, giám sát, xác định khối lượng gỗ, củi, đảm bảo chính xác, tránh thất thoát.

1.2. Số tiền thu được từ bán gỗ, củi thu hồi: sau khi trừ chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật phải nộp vào ngân sách thành phối với cây xanh do Thành phố quản lý và cây xanh thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) hoặc ngân sách quận, huyện, thị xã (đối với cây xanh do quận, huyện, thị xã quản lý) theo phân cấp. Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý có trách nhiệm phê duyệt dự toán chi phí hợp lý làm cơ sở thanh, quyết toán theo quy định.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mc, các đơn vị phản ánh kịp thời bng văn bản về Sở Tài chính, Sở Xây dựng để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu UBND Thành phố giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các P
CT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP; c
ác phòng: XDGT, TH, KT;
- Lưu: VT, XDGT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1403/UBND-XDGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1403/UBND-XDGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(12/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1403/UBND-XDGT xử lý gỗ củi thu hồi cắt sửa thay thế cây xanh Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1403/UBND-XDGT xử lý gỗ củi thu hồi cắt sửa thay thế cây xanh Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1403/UBND-XDGT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực11/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (12/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1403/UBND-XDGT xử lý gỗ củi thu hồi cắt sửa thay thế cây xanh Hà Nội 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1403/UBND-XDGT xử lý gỗ củi thu hồi cắt sửa thay thế cây xanh Hà Nội 2016

             • 11/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực