Công văn 1404/UBDT-CSDT

Công văn 1404/UBDT-CSDT năm 2015 về cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1404/UBDT-CSDT cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/UBDT-CSDT
V/v cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Phúc đáp văn bản s 96/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của tỉnh Ninh Thuận về việc cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 1 về đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg: Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Như vậy, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Quyết định này.

Ủy ban Dân tộc trả li để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1404/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1404/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực14/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1404/UBDT-CSDT cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1404/UBDT-CSDT cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1404/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành14/12/2015
        Ngày hiệu lực14/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1404/UBDT-CSDT cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1404/UBDT-CSDT cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

           • 14/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực