Công văn 1405/TTg-KTN

Công văn 1405/TTg-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng công ty Vận tải thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1405/TTg-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình về Ủy ban Hòa Bình quản lý


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/TTg-KTN
V/v điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng công ty Vận tải thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7585/BGTVT-TC ngày 30 tháng 7 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 8996/BTC-TCDN ngày 11 tháng 7 năm 2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6046/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 8 năm 2013) và Tư pháp (công văn số 5959/BTP-PLQT ngày 19 tháng 8 năm 2013) về việc điều chuyển cảng Bích Hạ, cảng Ba Cấp và các công trình cảng, bến thủy nội địa trên tuyến sông Đà (Cụm cảng Hòa Bình) từ Tổng Công ty Vận tải thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Không thực hiện việc điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng Công ty Vận tải thủy (Tổng Công ty) trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty khẩn trương thực hiện việc cổ phần hóa theo quy định; đồng thời có các phương án quản lý, khai thác Cụm cảng Hòa Bình nhằm bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Tổng Công ty Vận tải thủy;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1405/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1405/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1405/TTg-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình về Ủy ban Hòa Bình quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1405/TTg-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình về Ủy ban Hòa Bình quản lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1405/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1405/TTg-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình về Ủy ban Hòa Bình quản lý

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1405/TTg-KTN năm 2013 điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình về Ủy ban Hòa Bình quản lý

              • 03/09/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực