Công văn 1408/GSQL-GQ2

Công văn 1408/GSQL-GQ2 năm 2015 về thủ tục hải quan đối với ủy thác nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1408/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan ủy thác nguyên liệu vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với ủy thác xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty thép Tây Đô
(Đ/c: KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)

Trả lời công văn số 134/TSC-KHKD ngày 06/10/2015 của Công ty thép Tây Đô về vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối tượng nộp văn bản kê khai đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Đề nghị Công ty căn cứ qui định tại điểm b, khoản 1 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đthực hiện.

Đối tượng nộp văn bản kê khai đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo mẫu số 04/ĐKNT-SXXK/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Công ty thép Tây Đô (người ủy thác) và Công ty Cổ phần kim khí miền Trung (người nhận ủy thác) phải nộp văn bn này.

Công ty thép Tây Đô kê khai đầy đủ các tiêu chí tương ứng trên mẫu số 04/ĐKNT-SXXK/TXNK dẫn trên.

Công ty Cổ phần kim khí miền Trung kê khai các tiêu chí tương ứng tại điểm I, điểm II.2, II.3 mẫu số 04/ĐKNT-SXXK/TXNK dẫn trên.

2. Đối tượng nộp thuế và nộp hồ sơ hoàn, không thu thuế

Căn cứ quy định tại Điều 42, Điều 119, Điều 128, Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, căn cứ các điều khoản thỏa thuận tại hp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì người thay mặt chủ hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế và thực hiện quyết toán các vấn đề liên quan đến thuế là người nhận ủy thác (Công ty Cổ phần kim khí miền Trung).

3. Định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để thực hiện, theo đó định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu bao gồm định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu (bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu).

Trường hợp để sản xuất ra 01 tấn sản phẩm Công ty phải sử dụng hết 1.05 tấn phôi nguyên liệu thì định mức sử dụng thực tế (bao gồm cả tỷ lệ hao hụt) để quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu làm cơ sở thực hiện hoàn/không thu thuế là 1.05.

Lượng phế liệu, phế phẩm thu hồi được trong quá trình sản xuất còn giá trị thương mại bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

4. Nội dung ủy thác xuất nhập khẩu:

Khi xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ nguyên vật liệu nhập khẩu, Công ty thép Tây Đô có thể trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm hoặc tiếp tục ủy thác cho Công ty Cổ phần kim khí miền Trung thực hiện.

Quá trình thực hiện hợp đồng ủy thác, hai bên có trách nhiệm phối hợp với nhau trong quá trình làm thủ tục hải quan và thủ tục quyết toán các vấn đliên quan đến thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung liên quan đến hợp đồng ủy thác xuất nhập khu.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
- Cục Hải quan TP.Cần Thơ (để theo d
õi);
- Cục Hải quan TP.Đà N
ng (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1408/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1408/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1408/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan ủy thác nguyên liệu vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1408/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan ủy thác nguyên liệu vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1408/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1408/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan ủy thác nguyên liệu vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1408/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan ủy thác nguyên liệu vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu 2015

            • 11/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực